De oude kaasmakerij

Bibliotheek

Foto Tom Van Ryckeghem

De bibliotheek van De Oude Kaasmakerij bestaat uit allerhande boeken, tijdschriften, catalogussen, verslagen, documenten, foto's, dia's, video's, films, audio-opnames... over de zuivelgeschiedenis in Vlaanderen. Deze deelcollecties zijn nog maar gedeeltelijk geïnventariseerd.

Op aanvraag kan je bepaalde zaken inkijken of ontlenen.