AANBOD VOOR SCHOLEN

Het Kaasmuseum heet uw klas welkom!

Leerlingen zijn van harte welkom in De Oude Kaasmakerij! Voor hen hebben we heel wat te bieden. De Oude Kaasmakerij is een kaasfabriek uit de jaren 1930, die nu omgebouwd is tot een museum.

We hebben verschillende aangepaste rondleidingen op maat van kleuters, kinderen, studenten en adolescenten. De thematische rondleidingen en workshops geven de leerlingen de kans zich onder te dompelen in de wereld van het zuivelerfgoed, kaas en landbouw. Sinds kort kunnen we zelfs samen met de leerlingen kaas maken, een unieke ervaring waar leren en doen hand in hand gaat!

KLEUTER

Proef-Parcours met koe en geit

De gids vertelt de allerkleinsten over het verhaal van koe en geit. Onderweg leren ze proefondervindelijk de wondere wereld van kaas ontdekken.

Vanwaar komt de melk? Uit de koelkast? Uit de supermarkt? Welke dieren geven melk?
Loeit een koe "meuuuuh" of "boeeee"?
Komen de gaatjes in de kaas door de muizen?

Het is een doe-verhaal op maat van de kleuters. Ze ontdekken allerlei lekkers. In een melkkruik zit bijvoorbeeld karnemelk verborgen. In de boterkarn zitten stukjes brood met boter verstopt en na nog wat zoeken vinden ze in de rijpingskelder kaashapjes en in de boterkarn zitten stukjes brood met boter.

De kinderen leren op een actieve manier verschillende zuivelproducten kennen en krijgen op maat van een kind inzicht in een aantal elementaire zuivelbegrippen. De rondleiding kan aangepast worden aan uw doelgroep. Dit kan ook interessant zijn voor groepen met personen met een mentale beperking.

Praktisch

 • Duur: 1 uur
 • Maximum 25 deelnemers
 • € 2,00 per kleuter
 • € 4,00 voor leerlingen lager onderwijs of personen met een mentale beperking
 • € 35,00 (gids + proevertjes)

BASIS

Van koe tot koelkast

Heden en Verleden, Productie, Verhaal, Zoektocht

Een bezoek aan De Oude Kaasmakerij is een interactieve ervaring zijn waarbij leerlingen zelf aan de slag gaan en op eigen houtje de belangrijkste aspecten van het kaasproductieproces leren kennen. Uiteraard blijft de rol van de gids hierin cruciaal. In onderstaande tekst wordt dieper ingegaan op de inhoud van het educatieve pakket. 

Onthaal:
Zodra de kinderen binnenkomen, dossen ze zich uit in de melkwitte outfit van de moderne kaasmaker: kapje en schort. De leerlingen kunnen zich verkleden als melkvoerder, laborant, kaasmaker, kaasmeester of stoker. Voor ieder beroep is een witte schort voorzien met een bijpassende tekening. Enkel de stoker heeft een ietwat apart statuut. Per groep is er slechts 1 stoker die een zwarte schort heeft (door de stoker een zwarte schort te geven wordt aangetoond dat deze door een aparte ingang de kaasmakerij moest binnenkomen. Door slechts 1 stoker aan te duiden wordt echter ook gewezen op het belang van de stoker in het bedrijf. Zonder stoker immers geen energie om kaas te maken). Per groep is er ook slechts 1 kaasmeester. In een echte kaasmakerij is de kaasmeester immers de spil van alle activiteit, door zijn of haar zintuigen te gebruiken wordt gezorgd dat de kwaliteit van de kaas optimaal is.`

Rondleiding:
Na het verdelen van de taken loodst de gids de leerlingen door het museum en legt het proces van het kaasmaken van a tot z uit. Bedoeling is dat de gidsbeurt maximaal een uur duurt. We leggen de nadruk op een aantal onderwerpen: kaasproductieproces, belang van zuivel in een gezond voedingspatroon, melk als basisstof van kaas, vanwaar komt melk, ...
Een belangrijk aspect van het pakket is dat kinderen actief betrokken worden bij de rondleiding. Dit gebeurt al door de leerlingen een functie te geven als kaasmaker, stoker, ... Op verschillende plaatsen in het museum worden de diverse beroepscategorieën aangesproken.

Zoektocht 'Het Geheim van de Kaaskoning' of 'Zoek de kaasdief':
Na de rondleiding van 1 uur, is het aan de leerlingen om in groepjes 'het geheim van de kaaskoning' te zoeken. Dit is een zintuigelijke zoektocht doorheen het museum. Er wordt geproefd, geroken, geluisterd, ... maar natuurlijk ook veel ontdekt!

Praktisch

 • € 4,00 per leerling (leerkrachten gratis)
 • € 30,00 gids (max. 25 kinderen / gids)

Zelf Kaas Maken

Doen, Interactief, Verkort bezoek, Zoektocht

In groepjes van max. 5 kinderen wordt er zelf een kaasje gemaakt. We vertrekken van verse melk vanop de hoeve om de hoek. Deze toveren we om tot verse kaas. Onderweg brengen we een kort bezoekje aan het museum en kunnen de kinderen zelf op speurtocht gaan doorheen het museum naar 'Het Geheim van de Kaaskoning'.

Aankomst:
Briefen leerkrachten/ begeleiders
Groepjes maken en uitdelen schortjes & hoofdnetjes – ter beschikking in De Oude Kaasmakerij
Voorstelling verschillende materialen en ingrediënten

Kaas maken in 10 stappen:
Vervolgens starten we met kaasmaken. Verse melk van de landbouwer om de hoek transformeren we in verse kaas. Onderweg staan we stil bij de verschillende stappen en het belang van deze stappen voor het uiteindelijke resultaat. In groepjes van maximum 5 kinderen maken we kaas.

Mogelijke aanvullingen pauzes:
Tijdens het productieproces zijn er twee wachtmomenten. Deze besteden we nuttig, naargelang de vraag van de groep. Hieronder sommen we enkele mogelijkheden op:
Pauze 1: Mogelijkheid tot bezoek museum, productieproces, soorten melk, soorten kaas,... Muur Eva Mouton
Pauze 2: Kids Kaas Quiz en/of proefsessie: karnemelk, boter, margarine, yoghurt, ... Bezichtigen andere kaasjes tijdens rijping, duiding belang pekelen, ...

Educatieve meerwaarde: voedingsdriehoek, proefelementen, processen zuivelverwerking, belang soort melk en melkbehandelingen, duurzaamheid, ...

Praktisch

 • € 7,00 per leerling (leerkrachten gratis). Gids inbegrepen

Download

SECUNDAIR EN VOLWASSEN ONDERWIJS

Van koe tot koelkast

Heden en verleden, Productie, Voedingsketen, Wetenschappelijk

Een bezoek aan De Oude Kaasmakerij is een leerrijke ervaring. Een deskundige gids toont interactief het verhaal van koe tot koelkast. Uiteraard blijft de rol van de gids hierin cruciaal. Hieronder geven we een overzicht van de educatieve waarden:

 • Heden en verleden worden geduid. De beschermde kaasfabriek is een levendige presentatie van het verleden ten tijde van het interbellum. Schermen werpen een blik op de huidige situatie. Productieproces, technieken, maatschappelijk kader, voedselketen... worden geduid.
 • Specifieke vakterminologie komt aan bod.
 • Doorheen het productieproces kaderen we de wetenschappelijke processen.
 • Voedselketen aan de hand van het product kaas. Doorheen de gidsbeurt tonen we de afgelede weg van het afgewerkte product 'kaas', dat je in de supermarkt vindt.
 • We hebben aandacht voor de plaats van kaas in de actieve voedingsdriehoek. We bieden een blik in zuivel en gezondheid.
 • Tot slot tonen we het kaaslandschap. Een overzicht van de verschillende families, met hun kenmerken en culinaire mogelijkheden.

Praktisch

 • Duur: 1u 15 minuten
 • € 4,00 per student (leerkrachten gratis)
 • € 30,00 per gids (max. 25 kinderen/ gids)

Degustatietoer

Heden en verleden, zintuigelijk, soorten, productie

Een bezoek aan De Oude Kaasmakerij is een leerrijke en zintuigelijke ervaring. Een deskundige gids neemt de studenten mee doorheen het kaaslandschap en duidt de diverse kenmerken.
Hieronder geven we een overzicht van de educatieve waarden:

 • Heden en verleden worden geduid. De beschermde kaasfabriek is een levendige presentatie van het verleden ten tijde van het interbellum. Schermen werpen een blik op de huidige situatie. Productieproces, technieken, maatschappelijk kader, voedselketen... worden geduid.
 • Specifieke vakterminologie komt aan bod.
 • Doorheen de gidsbeurt bieden we een kijk op het zintuigelijke karakter van kaas en afgeleide zuivelproducten. De focus wordt hierbij gelegd op het ruiken en het proeven van 2 soorten kaas en 2 soorten zuivelproducten. Diverse geuren en smaken worden geanalyseerd.
 • We hebben aandacht voor de plaats van kaas in de actieve voedingsdriehoek. We bieden een blik in zuivel en gezondheid.
 • Tot slot tonen we het kaaslandschap. Een overzicht van de verschillende families, met hun kenmerken en culinaire mogelijkheden.

Praktisch

 • Duur: 1u15 minuten
 • € 7,50 per student (leerkrachten gratis)
 • € 30,00 per gids (max. 25 kinderen/ gids)

Zelf Kaas Maken

Doen, Interactief, Verkort bezoek, Productieproces, Heden en verleden

Doen, Interactief, Verkort bezoek, Productieproces, Heden en verleden

In groepjes van max. 5 studenten maken we zelf een vers kaasje. We vertrekken van verse melk vanop de hoeve om de hoek. Deze toveren we om tot verse kaas. Onderweg brengen we een kort bezoekje aan het museum en geven we duiding bij aspecten naar keuze: voedselveiligheid, voedselketen, kaaslandschap, biochemische processen, proeverij van 4 soorten kaas (deze optie is supplementair te betalen).

Dit pakket is uitgewerkt in een kant-en-klaar lespakket, toegepast op de eindtermen.

Aankomst:
Briefen leerkrachten/ begeleiders
Groepjes maken en uitdelen schortjes & hoofdnetjes – ter beschikking in De Oude Kaasmakerij
Voorstelling verschillende materialen en ingrediënten

Kaas maken in 10 stappen:
Vervolgens starten we met kaasmaken. Verse melk van de landbouwer om de hoek transformeren we in verse kaas. Onderweg staan we stil bij de verschillende stappen en het belang van deze stappen voor het uiteindelijke resultaat. In groepjes van maximum 5 studenten maken we kaas.

Mogelijke aanvullingen in de 2 pauzes: Kort museumbezoek, al dan niet in 2 delen met focus op heden en verleden, voedselveiligheid, voedselketen, kaaslandschap, biochemie en/of een proeverij (supplementair te betalen).

Praktisch

 • Duur: 2 uur
 • € 7,00 per student (leerkrachten gratis)
 • € 30,00 per gids (max. 25 kinderen/ gids)

Download