COLLECTIE

De Oude Kaasmakerij herbergt de prachtige collectie van de familie Donck. Deze bestaat uit heemkundige voorwerpen die hun oorsprong vinden in de kaas- en boterfabriek Sint-Jozef, aangevuld met contextgebonden artefacten. Een aantal van deze stukken zijn uniek voor de zuivelindustrie in Vlaanderen ten tijde van het interbellum.

Een deel van deze collectie staat opgesteld in de vaste opstelling van het museum. Uiteraard herbergen onze depotruimtes veel meer en worden deze objecten tijdens tijdelijke tentoonstellingen boven gehaald.

De Oude Kaasmakerij krijgt regelmatig nieuwe items voor haar collectie of gaat zelf actief op zoek naar ontbrekende zaken.

Heb je ook een voorwerp of document dat een interessante aanvulling kan zijn voor de geschiedenis van zuivel in Vlaanderen?
Aarzel zeker niet om ons te contacteren!

Sinds enkele jaren gaf De Oude Kaasmakerij de eerste aanzet voor een digitalisering van haar collectie. Deze zijn binnenkort hier te bekijken en via de provinciale portaalsite, erfgoedinzicht. 

Collectie Kaashuis Wijnendaele

In 2005 kregen we de collectie Wijnendaele in eigendom. Deze bevat de collectie van het toenmalige Kaasmuseum in een bijgebouw van het Kasteel van Wijnendaele.

Deze stukken zijn geregistreerd in een 3 delige getekende inventaris van de toenmalige conservator, Arno Brys.

wynendaele

Deze collectie wordt de komende jaren onderzocht, geïnventariseerd en gedigitaliseerd. Deze collectie willen we ontsluiten via tijdelijke tentoonstellingen.

BIBLIOTHEEK

De bibliotheek van De Oude Kaasmakerij bestaat uit allerhande boeken, tijdschriften, catalogussen, verslagen, documenten, foto's, dia's, video's, films, audio-opnames... over de zuivelgeschiedenis in Vlaanderen. Deze deelcollecties zijn nog maar gedeeltelijk geïnventariseerd.

bib

Op aanvraag kan je bepaalde zaken inkijken of ontlenen.